Crystal Reports

Crystal Reports 14.0

Tạo ra các báo cáo trong nhiều định dạng và ngôn ngữ
Người dùng đánh giá
3.6  (376 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
14.0.2 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
SAP Crystal Solutions(R)

Biến các nguồn dữ liệu thành thông tin tương tác và xuất khẩu các báo cáo tạo ra trong một loạt các định dạng bao gồm tất cả những người tương thích với các máy chủ Microsoft Excel hoặc XML.

SAP Crystal Reports phần mềm cho phép cháu dễ dàng thiết kế tương tác báo cáo và nối chúng với nữa chuyện đó hầu như bất kì dữ liệu nào. Anh dùng có thể lợi ích từ trên báo thu xếp và lọc – cho họ những quyền để thực hiện các quyết định ngay lập tức.
Và với SAP Crystal Reports Trạm Kế hàng, anh có thể được hơn chức năng để có năng khiếu thuyết phục báo cáo. Này bundled tác dụng phụ bao gồm SAP Crystal Reports và SAP Crystal Trạm Kế ( cựu biết như Xcelsius Engage), cho con sức mạnh để tạo cao được định dạng báo cáo với những gì-nếu kịch bản mẫu, tương tác bảng – và chuyển nó đi qua Internet, e-mail, Microsoft Office, Adobe PDF, hay nhúng trong các ứng dụng. Như là một kết quả, anh có thể đòn bẩy của báo cáo cần phải làm tốt hơn nên hoạt động và chiến lược quyết định.
Thông tin được cập nhật vào:

Tiện ích mở rộng